Učitelia majú slušnú mzdu oproti ostatným občanom.

17. decembra 2012, luky, Nezaradené

Učitelia majú  slušnú  mzdu  oproti  ostatným  občanom.

 

 

Výpočet a  príklad

Ide o zjednodušenie výpočtu (rozdiel pri presnom výpočte odpracovaných dní by bol už len malý. Aj odpracované hodiny sa v danom roku menia))

 

 

Úradník(úradníčka)  –  plat  cca 800 € v hrubom (často je plat menší)

Odpracuje  53 týždňov v roku – 4 týždne dovolenka – 2 týždne (Vianočné sviatky,  Veľká noc 1 a 8 máj, 1 a 15 september apd) = 47odpracovaných týžd. x 40 hod(8 hod denne) = 1 880 hod

Cena za 1. odpracovanú hodinu: 12 mesiacov x 800 € = 9600 € : 1880 hod = 5,106 € za 1 hod.

(poznamenávam, že za odpracovanú hodinu)

 

Učiteľ(učiteľka) – plat 700 €

Odučí  týždenne od  22 hodín  – do 28 hodín  (beriem  priemer  25 hodín aj  s  prestávkami)

Odpracujú  53 týždňov – 9 týždňov(letné prázdniny)  –  3 týždne  (Vianoce) – 1 týždeň (jarné prázdniny)  –  2 týždne ( Veľká noc  +  deň zosnulých,  zimné  prázdniny,  1  a  15 september,  1 a 8 máj apd.)

Ostáva  38 týždňov x 25 hodín = 950 hodín.

Pridám  pre istotu 5 hodín týždenne  =  38×5 hod =190 hodín.  Spolu 950 + 190 = 1140 hodín

Cena  za 1. odpracovanú  hodinu  12 mesiacov  x 700 € = 8 400€ : 1140 hod = 7,36 € za 1 hod.

 

Učitelia zarábajú  oproti normálnym zamestnancom štátnej a verejnej správy :  7,36 : 5,106 = 1,44 násobok.  Čiže zarábajú za hodinu  práce v zamestnaní o 44,14% viac ako ostatný občania na Slovensku.

 

Ich skutočný plat by bol v porovnaní s odrobenými hodinami u ostatných občanov Slovenska :

1 880  hod (odrobené  hodiny zamestnancov  mimo školstva) x 7,36 €/ hod  (priemerná výška platu učiteľa za hod.) = 13 836,80 €/rok : 12 mesiacov = 1 153,06 €

 

Platy učiteľov, ak by odpracovali rovnaký počet hodín ako ostatní zamestnanci pri ich hodinovej skutočnej sadzbe, ktorú v priemere učitelia majú by bol  1 153.06 €.

Poukázal niekto na danú skutočnosť?

Niektorý  učitelia  môžu  síce  odučiť  aj  viac  ako 25  hod týždenne,  ale  väčšina učiteľov na

I. a II. stupni, vrátane stredných škôl má úväzok len do  25 hod za týždeň. (prichádzajú do práce od  7 hod 30 min a odchádzajú medzi 12,30 hod až 14,00 hod).  Stačí sledovať učiteľov kedy prichádzajú a odchádzajú   zo školy. 

 

Niektorí učitelia  opravujú niekedy písomky aj po práci, ale aj mnohí zamestnanci  často ostávajú dlhšie pracovať.

Fakt je , že starý učitelia hovoria, že za ich éry dlhšie pracovali a zďaleka nemali toľko voľna ako je  to teraz.  Často  si  museli  sviatky odpracovať.  Ja  sa  na to ešte pamätám,  lebo  moji rodičia boli učitelia.

 

Čo s toho vyplýva:

Hodinová mzda učiteľa je oveľa vyššia?,  ako  u  iných  pracovníkov  v  tomto  štáte.

Nijaký zamestnanec  nemá  ani  zďaleka  toľko voľna  ako  učiteľ. Často si nemôžu vybrať ani

2 týždne dovolenky v lete.

Len nekričte. Aj ja som toho názoru, že nech sa Vám  platy zvýšia.  Ale ešte viac by som chcel, aby sa platy zvýšili aj iným ľuďom, čo ťažko pracujú či v lete, alebo v  zime, bez možnosti vybrať si čo i len týždeň voľna, keď im to zamestnávateľ nedovolí. Často v pote či v zime, alebo horúčavách musia robiť ticho, v tempe a bez kriku, lebo by boli vyhodení. A o týchto pracovníkov nikto nehovorí.

 

 Prečo:

 Lebo Sme taký pokrytecký .  Budeme  ako národ silne a  súhlasne kričať s  tými  silnejšími, 

 lekármi  a  učiteľmi,  ale  s  tými  slabšími   čo  si  nedovolia   kričať sa nebudeme zaoberať.

 A  to Vám  učitelia vyčítam.  Lebo vy Ste tí,  ktorí  by mali  byť predvojom a poukazovať

 nie len  na seba, ale aj na  ostatných, ktorý sú na tom horšie  ako Vy.

 To, že sa zaoberáte len sami so sebou  je možno pochopiteľné,  ale pre mnohých, vrátane  

 starých učiteľov aj neospravedlniteľné.

 

Vybojujte si vyššie platy a Tešte sa  (z  dôvodu  cien  a nákladov na život si ich zaslúžite), ale pravdou je skutočnosť že čím ďalej tým menej učíte  a máte neskutočne veľa voľna za ktoré Vám štát platí.  Ste na tom často oveľa lepšie,  ako  iný Vaši  priatelia  a známi.

Ale budete robiť po zvýšení platov lepšie  a zodpovednejšie?  Ja veľmi tomu neverím. Ba naopak, bojím sa že budete mať čím ďalej,  tým viac a viac svojich požiadaviek,  bez  ohľadu  na  lepšie  vzdelávanie  školopovinných  detí,  ktorých  rodičia  majú  len  problémy s  umiestnením  ratolestí počas Vašich krásnych  15 týždňov voľna,  ktoré si Vy už automaticky privlastňujete a čím ďalej viac a viac (riaditeľské voľná)  –  menej učíte.

 

Prečo neštrajkujete počas Sviatkov, keď školáci sú doma a nezaťažuje to rodičov? 

Viete prečo.

Lebo to voľno, ktoré tak často máte,  je pre Vás vzácnejšie ako Vaša idea, ako školáci, ako spôsobené problémy rodičom. Je pre Vás podľa toho všetkým a je platené.